บริการออกแบบสถาปัตยกรรม

 • บ้าน (House)

 • อาคารพาณิชย์ (Commercial)

 • สำนักงาน (Office)

 • อาคารพักอาศัยรวม(Multi-Family)

 • โรงแรม,รีสอท (Hotel & Resort)

 • โรงงานอุตสหกรรม ,โกดัง (Factory & Warehouse)

บริการออกแบบ

 • วิศวกรโครงสร้าง

 • วิศวกรไฟฟ้า

 • วิศวกรสุขาภิบาล

Process Construction

งานโครงสร้าง

 • งานดิน

 • งานฐานราก-เสาเข็ม

 • งานโครงสร้างคอนกรีต

 • งานโครงหลังคา

 • งานพื้นคอนกรีต

งานระบบสุขาภิบาล

 • ระบบบำบัดน้ำเสีย

 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่

 • ระบบบ่อเกรอะ

 • ระบบระบายน้ำเสีย

 • ระบบระบายน้ำ

 • ถังเก็บน้ำ

 • เครื่องปั๊มน้ำ

 • ท่อประปา

 • ระบบกันซึม

งานสถาปัตยกรรม

 • งานก่อผนัง ฉาบปูน

 • งานประตู-หน้าต่าง

 • งานฝ้าเพดาน

 • งานปูพื้น

 • งานบันได

 • งานทาสีอาคาร

 • งานสุขภัณฑ์

งานระบบไฟฟ้า

 • งานป้องกันอัคคีภัย

 • งานระบบสื่อสาร

 • งานรักษาความปลอดภัย

 • ระบบโทรศัพท์

งานระบบปรับอากาศ