ขั้นตอน การประเมินราคา

กรุณาส่งข้อมุลเบื้องต้นเขามาดังนี้

 1. ที่อยู่ สภานที่ตั้ง
 2. ขอบเขตงานที่ต้องการ ระบุความต้องการเบื้องต้น เช่น ต้องการตกแต่งผนังส่วนรับแขก, ชุดครัว, เป็นต้น
 3. ส่งแปลนหรือรูปพื้นที่ ระบุขนาด ตรม. ระบุขนาด กว้าง ยาว สูง
 4. ระบุ Style ที่ต้องการ เช่น ต้องการตกแต่งแนว Modern, Modern Classic
 5. แนบรูปที่ชอบมาด้วยก็ได้ ส่งรูปประกอบ ระบุโทนสีที่ต้องการ เช่น ชอบสีขาวเงา (ถ้ามี)
 6. ระบุงบประมาณคร่าวๆ เพื่อทางบริษัทฯ จะช่วยตรวจสอบว่างบประมาณสอดคล้อง กับความต้องการหรือไม่

***กรณีลูกค้าที่ไม่มีแปลน และ ต้องการให้ทางบริษัทฯ เข้าไปให้คำปรึกษาที่หน้างาน พร้อมตรวจสอบพื้นที่จริง
   *(ชำระค่าปรึกษาเพียงครั้งแรก กรณีเซ็นสัญญาโอนเงินคืนเต็มจำนวน)
   โดยพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลคิดค่าใช้จ่าย 2,000 บาทพื้นที่ต่างจังหวัดมีค่าเดินทาง 5,000 บาท

เมื่อได้รับรายละเอียดแล้ว ทางบริษัทฯจะส่งใบเสนอราคาและ concept Present ทาง E-mail ไม่เกิน 7-14 วัน ทำการ

0987951926

ขั้นตอนการออกแบบ

 1. เสนอแนวคิดในการออกแบบ (Prelininaly Concept)
 2. งานออกแบบร่างขึ้นต้น (Schematic Design Phase) เสนอ Perspective (3D) หรือ Model,Layout Plans Preliminary Budget
 3. งานออกแบบขั้นพัฒนา (Design Development Phase) Layout Plans, Perspective Views, Elevation Drawings, Material Board, Model

***ทุกขั้นตอนสามารถแก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้งหากเกินคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

ขั้นตอนดังกล่าวสามารถนัดพูดคุยหรือส่งข้อมูลทาง E-mail โดยใช้วเลาในขั้นตอนนี้ ประมาณ 30-60วัน
***ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณงานและการเปลี่ยนแปลงแบ

ขั้นตอน การก่อสร้าง ตกแต่งภายใน

 1. เมื่อแบบเสร็จเรียบร้อย เสนอราคาก่อสร้าง ทำการเซ็นสัญญาก่อสร้าง
 2. ดูพื้นที่วัดระยะหน้างาน เตรียมพื้นที่หน้างาน
 3. เตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตงานขึ้นโครงสร้าง เตรียมชิ้นงานที่โรงงาน
 4. ติดตั้ง Furniture และก่อสร้างส่วนต่างๆ ตามรายละเอียดของแต่ละงาน
 5. เก็บงาน
 6. ส่งมอบงาน

ขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 30-60 วัน
*** ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณงานและการเปลี่ยนแปลงแบบ

ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายนอก

 1. ดูพื้นที่ วัดระยะหน้างาน
 2. ออกแบบก่อสร้าง
 3. เมื่อแบบเสร็จเรียบร้อย เสนอราคาก่อสร้าง ทำการเซ้นสัญญาก่อสร้าง
 4. ทำการก่อสร้างตามแบบ
 5. เก็บงาน
 6. ส่งมอบงาน

ขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 30-60 วัน
*** ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณงานและการเปลี่ยนแปลงแบบ

ขั้นตอนการชำระเงิน กรณีออกแบบพร้อมก่อสร้างครบวงจร

งวดที่ 1 ชำระ 100,000 บาท
ณ วันตกลงใช้บริการและเซ็นสัญญา (หักคืน 100% เมื่อทำการก่อสร้างจริง) กรณีไม่ทำการก่อสร้างไม่คืนเงินทุกกรณี

งวดที่ 2 ชำระเงิน 30% ของมูลค่างานก่อสร้างหลังหักคืน 100,000
เริ่มดำเนินการก่อสร้างจริง

งวดที่ 3 ชำระเงิน 40%
งานก่อเสร้างดำเนินการไปแล้ว 50%

งวดที่ 4 ชำระเงิน 20%
งานก่อสร้างดำเนินการไปแล้ว 80%

งวดที่ 5 ชำระเงิน 10%
งานก่อสร้างดำเนินเสร็จสมบูรณ์ 100%และตรวจรับมอบงาน

หมายเหตุ * ขั้นตอนดังกล่าว อาจมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงตามมุลค่างานและการก่อสร้าง
สามารถชำระเงินได้ทุกช่องทาง และมีบริการชำระผ่านบัตรเครดิต